ارسال پست زماندار به گروه – جایگزین مدیران پست گروه

این قابلیت جدید ربات که برای اولین بار پیاده سازی شده است، میتوانید پست های خود را بصورت زمانبندی شده و منظم بدون اینکه خودتون دستی تو کار ببرید، پست هایتان را ربات در زمان مشخص شده توسط شما به گروه ارسال کند. برای استفاده از این قابلیت میتوانید از دستور و توضیحات زیر استفاده نمایید:

تنظیم زمان ارسال عدد زمان : در گروه خود با قرار دادن عدد و زمان در جلوی دستور بالا و ارسال ان ربات پیامی به پیوی شما ارسال میکند و در ادامه در پیوی راهنمایی میشوید.
مثال : تنظیم زمان ارسال ۳۰ دقیقه در این دستور ربات پیام های تنظیمی شما را هر ۳۰ دقیقه یک پیام را به گروه ارسال میکند.
تنظیم پیام های ارسالی :بعد از تنظیم ربات به پیوی ربات بروید و دستور بالا را ارسال کنید سپس ربات از شما میخاد که همه پیام هایی که میخاهید ارسال شود را بفرستید و بعد از ارسال پیام ها به طور زماندار به گروه شما ارسال میشود.
توجه : همه پیام های فورواردی را باهم به پیوی ربات ارسال کنید.

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]