انتقال مالکیت

اگر میخواهید به هر دلیلی گروه خودتون رو به شخص دیگری واگذار کنید، خیلی راحت با دستور زیر میتوانید این کار را انجام دهید.

انتقال مالکیت (ریپلای) : رو فرد مورد نظر ریپلای کنید و مالکیت ربات را به طور دائم به او انتقال دهید و دیگر خود هیچ کاره میشوید در ربات
دستور مالکان رو هم در گروه ارسال کنید، آیدی مالک نشون داده میشه

 

انتقال مالکیت موقت

انتقال مالکیت (عدد) (زمان) : شده چند روزی نباشی و بخوای مالکیت رباتت به یکی دیگ بدی با ریپلای رو فرد مورد نظر میتونی مالکیت موقت بهش بدی و دوباره با گذشت زمان مالک گروهت بشی
توجه : در زمان مالکیت موقت شخص مورد نظر حق مالک کردن شخص دیگر و انتقال به شخص دیگر را ندارد
مثال : رو شخص ریپلای کنید دستور انتقال مالکیت ۱۰ دقیقه بفرستید

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]