تبدیل استیکر به عکس

اگر میخواهید استیکرهای حود را به عکس تبدیل و در حافظه خود ذخیره داشته باشید، خیلی راحت از طریق دستور زیر این کار را میتوانید انجام دهید. پس از تبدیل روی عکس مورد نظر کلیک و در گالری خود ذخیر کنید.

به عکس (Tophoto) : دستور تبدیل استیکر به عکس است.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]