ترفیع زماندار

اگر میخواهید کاربری را در گروه تا مدت زمان مشخصی ادمین کنید و بعد از آن زمان به حالت عادی بازگردد، کافیست تا از دستورات زیر برای این منظور استفاده کنید.

ترفیع (عدد) (زمان) : شده بخوای کسی رو تو گروه ادمین ربات کنین ولی نمی خواهید دائمی باشه، دیگ راحت شدین با این دستور مدیران زماندار داشته باشید و تستشون کنید قبل دائمی شدنشون
توجه : وقتی زمان تمام بشه کاربر به طور خودکار عزل میشه
مثال : با ریپلای رو کاربر بزنید ترفیع ۱۰ دقیقه

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]