دستور خفه

برای ساکت کردن اعضای گروه و همچنین اعمال محدودیت های مختلف، می توانید از دستورات جدیدی که برای ربات تعریف شده، استفاده کنید.

خفه : با این دستور با ۴ روش می توانید کاربر مورد نظر را در گروه خفه کنید.
حذف خفه : با این دستور شما به کاربر اجازه چت کردن میدهید.
خفه استیکر : با این دستور کاربر دیگر توانایی ارسال استیکر و گیف را نخواهد داشت و فقط توانایی چت کردن را دارد.
حذف خفه : رفع محدودیت ارسال استیکر و گیف
خفه رسانه : با این دستور کاربر دیگر توانایی ارسال فیلم و فایل و … را نخواهد داشت و فقط توانایی چت کردن را دارد.
حذف خفه : رفع محدودیت ارسال فیلم و موزیک و …

خفه (عدد) (زمان) : در این دستور شما میتوانید با رپیلای رو پیام کاربر ، او را براساس زمان دلخواه ساکت کنید.
» مثال : (خفه ۱ ساعت) یا (خفه ۴ روز) یا (خفه ۱۰ ثانیه) یا (خفه ۹ دقیقه)

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]