اخطار دادن به کاربران

اگر میخواهید یکسری قوانین و مقررات برای گروه تلگرام خود وضع کنید، باید یک ربات اخطار دهنده حرفه ای با تنظیمات پیشرفته داشته باشید! در صورت اخطار دادن به اعضای گروه، می توانید به خوبی مدیریت را انجام دهید.

شما اگر یه ربات معمولی نصب کنید، تنظیمات خاصی ندارد، و تعداد اخطارهای یک کاربر به حداکثر ۳ بار برسد، از گروه اخراج میشود. ولی اگر میخواهید تنظیماتی برای این مورد وجود داشته باشد؛ به طور مثال تعداد اخطار به دلخواه شما باشد، یا کاربر بعد از دریافت سه بار اخطار اخراج نشود و فقط محدود شود، یا حالت های مختلف دیگر؛ می توانید از ربات مدیریت گروه تیم ربات سازی ما استفاده نمایید.

از دستورات زیر برای این منظور استفاده کنید:

وضعیت اخطار اخراج : کاربر در صورت رسیدن به حد اخطار از گروه اخراج میشود
وضعیت اخطار سکوت : کاربر در صورت رسیدن به حد اخطار در گروه ساکت میشود
وضعیت اخطار محدود : کاربر در صورت رسیدن به حد اخطار در گروه محدود میشود

[تعداد: ۲   میانگین: ۵/۵]