پاکسازی خودکار گروه

اگر می خواهید که به صورت خودکار در ساعاتی مشخص گروه خود را پاکسازی کنید، برای این منظور میتوانید از دستورات زیر استفاده نمایید.

پاکسازی خودکار : با این دستور که اعداد بین ( ۳ تا ۲۴ ) را شامل میشود شما میتوانید هر چند ساعت که میخواهید به طور خودکار پیام گروه خود را پاکسازی کنید.
پاکسازی خودکار خاموش : پاکسازی خودکار پیام ها را لغو میکند.

 

پاکسازی پیامها در ساعت خاص

پاکسازی پیام ها زمان : با قرار دادن زمان با فرمت ۰۰:۰۰ و ارسال دستور ربات در ساعت مورد نظر شروع به پاکسازی میکند.حذف پاکسازی پیام ها : زمان ارسالی برای پاکسازی حذف میشود.
دستور مخصوص مالکان است.

[تعداد: ۵   میانگین: ۴.۴/۵]