اپدیت سنجاق

سنجاق در گروه های تلگرامی از اهمیت بالایی برخوردار است، در این راستا برای شما عزیزان امکان سنجاق به صورت لیستی با تنظیمات پیشرفته را فراهم کردیم تا به صورت مدیریت شده و حرفه ای اعلان و اطلاعیه های خود را به راحتی پینگ یا سنجاق کنید. برای این منظور طبق مراحل و توضیحات زیر عمل کنید.

اپدیت حذف سنجاق

حذف سنجاق : با ارسال این دستور بدون ریپلای آخرین پیام در لیست سنجاق از لیست حذف میشود.
حذف سنجاق : با ارسال این دستور و ریپلای بر روی پیام مورد نظر ، پیام رپیلای شده از لیست سنجاق حذف میشود.
حذف سنجاق کلی : با ارسال این دستور کل پیام های سنجاق شده در لیست سنجاق گروه حذف میشوند.

اپدیت سنجاق چندگانه

تنظیم سنجاق چندگانه : با ریپلای بر روی پیام مورد نظر ، پیام مورد نظر را به لیست سنجاق چندگانه اضافه کنید. (تکی)
تنظیم سنجاق چندگانه : با ارسال این دستور و بدون ریپلای شما ۶۰ ثانیه فرصت دارید لیست ۲۰ تایی از پیام هایی که میخواهید در گروه سنجاق شوند را ارسال کنید. (لیستی)
حذف سنجاق چندگانه : با ریپلای بر روی پیام مورد نظر و ارسال دستور پیام را از لیست سنجاق چندگانه خارج کنید.
لیست سنجاق چندگانه : با ارسال این دستور لیستی از پیام هایی که در صف سنجاق شدن در گروه می باشند ارسال میشود.
پاکسازی سنجاق چندگانه : لیست پیام های که در صف سنجاق قرار دارند پاکسازی میشود.
• دستورات بخش زمانی سنجاق چندگانه در پیام بعدی ارسال خواهد شد.

اپدیت زمان سنجاق چندگانه

زمان سنجاق چندگانه عدد زمان : با قرار دادن عدد و زمان (ساعت یا دقیقه) در جلوی دستور و ارسال ان بدون ریپلای ، زمان سنجاق پیام ها از لیست سنجاق چندگانه گروه ثبت میشود(زمان پیشفرض هر یک ساعت یک پیام)
زمان حذف سنجاق چندگانه عدد زمان : با قرار عدد و زمان(دقیقه یا ساعت) در جلوی دستور و ارسال ان بدون ریپلای ، زمان حذف پیام ها از لیست سنجاق چندگانه گروه ثبت میشود(زمان پیشفرض تنظیم نشده است)
وضعیت سنجاق چندگانه یکبار/گردشی : با انتخاب وضعیت چرخشی ، پیام ها به صورت گردشی به طور دائم از لیست سنجاق چندگانه با زمان داده شده در گروه سنجاق میشوند و یا با انتخاب وضعیت یکبار ، پیام ها فقط یکبار در گروه سنجاق میشوند و سپس از لیست سنجاق گروه در زمان مشخص خارج میشوند.(پیشفرض گردشی)
زمان سنجاق چندگانه ساعت شروع & ساعت پایان : با ریپلای بر روی پیامی که در لیست سنجاق قرار داده اید ، و ارسال دستور به فرم بالا ، بازه زمانی خاصی را برای پیام مورد نظر انتخاب کنید تا در این بازه سنجاق انجام شود.
– فرم قرار دادن ۲۲:۳۰ & 23:30 به این شکل می باشد.

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]