عضویت اجباری گروه + اپدیت پاکسازی تبچی ها

عضویت اجباری گروه (ایدی عددی گروه مقصد) : با فعال کردن این دستور اگر چند گروه دارید و میخواهید ممبرها را بین گروههای خودتان تقسیم کنید، با فعال کردن آن ربات، عضویت در گروه های دیگر را اجباری میکند.

حذف عضویت اجباری گروه : اجباریت اضافه شدن به گروه دیگر حذف میشود

نکته : ربات باید در هر دو گروه ادمین باشد و قابلیت دریافت لینک را داشته باشد.

پاکسازی سکوت تبچی ها : تبچی هایی ک در گروه ساکت شدن به کلی از لیست سکوت پاک می شوند.

[تعداد: ۱   میانگین: ۴/۵]