قفل عکس

وضعیت قفل عکس کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال عکس به گروه را فقط برای عکس هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات عکس را پاک میکند.
وضعیت قفل عکس عادی : با ارسال این دستور عکس هایی که بدون متن هستن در گروه حذف میشوند.
وضعیت قفل عکس کلی : با ارسال این دستور هرنوع عکس در گروه حذف میشود.
توجه : حالت پیشفرض بر روی قفل کلی میباشد.
همچنین شما میتوانید با میکس کردن این قفل ها با قفل های لینک و یوزرنیم ترکیبی خوبی از نحوه ارسال عکس در گروه خود ایجاد کنید مصلا عکس هایی که متنشون لینک حذف بشه و …

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]