قفل فیلم

وضعیت قفل فیلم کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال فیلم به گروه را فقط برای فیلم هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات فیلم را پاک میکند.
وضعیت قفل فیلم عادی : با ارسال این دستور فیلم هایی که بدون متن هستن در گروه حذف میشوند.
وضعیت قفل فیلم کلی : با ارسال این دستور هرنوع فیلم در گروه حذف میشود.
توجه : حالت پیشفرض بر روی قفل کلی میباشد.
همچنین شما میتوانید با میکس کردن این قفل ها با قفل های لینک و یوزرنیم ترکیبی خوبی از نحوه ارسال فیلم در گروه خود ایجاد کنید مصلا فیلم هایی که متنشون لینک حذف بشه و …

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]