قفل گیف

وضعیت قفل گیف کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال گیف به گروه را فقط برای گیف هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات گیف را پاک میکند.
وضعیت قفل گیف عادی : با ارسال این دستور گیف هایی که بدون متن هستن در گروه حذف میشوند.
وضعیت قفل گیف کلی : با ارسال این دستور هرنوع عکس در گروه حذف میشود.
توجه : حالت پیشفرض بر روی قفل کلی میباشد.
همچنین شما میتوانید با میکس کردن این قفل ها با قفل های لینک و یوزرنیم ترکیبی خوبی از نحوه ارسال گیف در گروه خود ایجاد کنید مصلا گیف هایی که متنشون لینک حذف بشه و …

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]