مدیر گروه

با وجود ربات مدیریت گروه باز هم یک نیروی انسانی میبایست مراقب بعضی از حرکات مشکوک کاربران باشد، برای همین باید به جز خودتون (البته بستگی به تعداد اعضا دارد) نفرات دیگری را هم به عنوان ادمین گروه در مواقعی که نیستید داشته باشید. ما امکان ارتقا مقام کاربران را با یک دستور برای شما عزیزان فراهم کردیم، که طبق توضیحات و دستورات زیر میتوانید عمل کنید.

مدیر گروه (ایدی – ریپلای – یوزرنیم – منشن) : با این دستور ربات کاربر مورد نظر را به مدیریت گروه (ادمین گروه) ارتقا می دهد.
حذف مدیر گروه : از مدیریت گروه برکنار میشود.
توجه : ربات باید در گروه دسترسی کامل ( تیک اخر ابی باشد) را داشته باشد.
نکته : برای امنیت ربات دسترسی بن و ادمین کردن را به کاربر مورد نظر نمیدهد.

 

مدیر گروه زماندار

مدیر گروه (عدد) (زمان) : با این دستور شما میتوانید کاربران را به طور موقت به مدیریت گروه ارتقا بدید و بعد از اتمام زمان از مدیریت گروه عزل میشوند.
حذف مدیر گروه (عدد) (زمان) : کاربرانی که توسط ربات به مدیریت گروه ارتقا یافتند برای مدتی از مدیریت گروه حذف میشوند و بعد از اتمام زمان دوباره به مدیریت گروه ارتقا پیدا میکنند.

 

مدیر گروه با تعیین سطح دسترسی

مدیر گروه دسترسی پایین : با ریپلای رو پیام شخص و ارسال دستور بالا شخص در گروه با پایین دسترسی یعنی دسترسی حذف پیام و دسترسی سنجاق پیام ، به مدیریت گروه اضافه میشود
مدیر گروه دسترسی متوسط : با ارسال این دستور شخص با دسترسی دریافت لینک / مسدود / حذف پیام / سنجاق ، به مدیران گروه اضافه میشود.
مدیر گروه دسترسی بالا : با ریپلای و ارسال دستور شخص به مدیریت گروه با دسترسی کلی (فول ادمین) اضافه میشود.
توجه : ربات حتما در گروه دسترسی اضافه کردن ادمین جدید را داشته باشد. (تیک اخر ابی شود)

[تعداد: ۲   میانگین: ۵/۵]