ویژه زماندار

اگر میخواهید کاربری را در گروه خود ویژه از بقیه کاربران کنید، طوری که دسترسی به بخش های ممنوع را داشته باشد، میتوانید از دستورات زیر برای این منظور استفاده کنید.

تنطیم ویژه (عدد) (زمان) : شده خواستین چند نفر ویژه کنین و بعدش یادتون رفته از ویژه درشون بیارید و شبانه سواستفاده کرده و گروهتون خراب کردن دیگ نگران نباشید. با این دستور زماندار ویژه کنید و وقتش تموم شد خودکار از ویژه خارج میشه
مثال : ریپلای کن بزن تنظیم ویژه ۱۰ ساعت

حذف ویژه زماندار

حذف ویژه (عدد) (زمان) : شده یکی رو ویژه کردی و یه مدت میخوای دیگ ویژه نباشه و دوباره خودکار ویژه بشه با این دستور به مدت زمانی که بخوای کاربر از ویژه خارج میشه و بعدش دوباره ویژه میشه

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]