پاکسازی پیام ربات

اگر میخواهید پیامهای ربات به طور خودکار پاک شوند میتوانید از دستورات زیر استفاده نمایید.

برای جلب رضایت شما دوستان دستور پاکسازی رو به سه دسته تقسیم کردیم :

دسته اول : پیام های عادی ربات که به طور خودکار هر ۵ ثانیه پاک میشوند
دسته دوم : پیام های ادداجباری و عضویت اجباری که هر ۱۵ ثانیه پاک میشوند
دسته سوم : پیام های راهنما و پنل و .. که اصلا نباید پاک شوند.
پاکسازی پیام ربات روشن : با این دستور پیام های ربات به طور خودکار پاک میشوند
پاکسازی پیام ربات خاموش : پیام ربات در گروه باقی می ماند

 

زمان پاکسازی پیام ربات

زمان پاکسازی پیام ربات ربات عدد : با قرار دادن عددی بین ۲۰ تا ۱۲۰ ثانیه در جلوی دستور بالا زمان پاکسازی پیام ربات در هنگام عضویت اجباری و ادد اجباری را مشخص کنید.
حذف زمان پاکسازی پیام ربات : زمان انتخابی شما حذف شده و به حالت پیش فرض باز میگردد.
نکته : پاکسازی پیام ربات روشن / خاموش : ابتدا پاکسازی خودکار را روشن یا خاموش کنید.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]