تگ سازی

تگ نام یوزرنیم : با (ریپلای/یوزرنیم/منشن) کاربر و قرار دادن نام دسته بندی تگ ، کاربران دلخواه را به لیست تگ خود اضافه کنید. تا در هنگام نیاز کاربران دسته بندی شده را در گروه خود تگ کنید. حذف تگ یوزرنیم : با (ریپلای/یوزرنیم/منشن) کاربران و ارسال دستور ، کاربر…

مطالعه بیشتر

قفل بازی

قفل بازی : با توجه به اپدیت ها و بازی های جدید متحرک تلگرام که ماه به ماه بیشتر هم میشه ، این نوع بازی هارو جز زیرمجموعه قفل بازی برای پاک کردن پیام بازی متحرک اضافه کردیم. پس در صورت ارسال بازی متحرک ، این بازی پاک میشود. بازکردن…

مطالعه بیشتر

قفل صدا

وضعیت قفل صدا کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال صدا به گروه را فقط برای صدا هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات صدا را پاک میکند. وضعیت قفل صدا عادی : با ارسال این دستور صدا هایی که بدون متن…

مطالعه بیشتر

قفل گیف

وضعیت قفل گیف کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال گیف به گروه را فقط برای گیف هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات گیف را پاک میکند. وضعیت قفل گیف عادی : با ارسال این دستور گیف هایی که بدون متن…

مطالعه بیشتر

قفل اهنگ

وضعیت قفل اهنگ کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال اهنگ به گروه را فقط برای اهنگ هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات اهنگ را پاک میکند. وضعیت قفل اهنگ عادی : با ارسال این دستور اهنگ هایی که بدون متن…

مطالعه بیشتر

قفل فیلم

وضعیت قفل فیلم کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال فیلم به گروه را فقط برای فیلم هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات فیلم را پاک میکند. وضعیت قفل فیلم عادی : با ارسال این دستور فیلم هایی که بدون متن…

مطالعه بیشتر

قفل عکس

وضعیت قفل عکس کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال عکس به گروه را فقط برای عکس هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات عکس را پاک میکند. وضعیت قفل عکس عادی : با ارسال این دستور عکس هایی که بدون متن…

مطالعه بیشتر

خوشامدگویی خودکار سه زمانه (اولین بار)

خوشامدگویی خودکار (اول / دوم / سوم) : با ارسال این دستور و قرار دادن زمان و نوع خوشامدگویی خودکار در گروه شما ثبت میشود و در بازه زمانی مشخص شده ارسال پیام خوشامدگویی در گروه به طور خودکار اغاز میشود. حذف خوشامدگویی خودکار ( اول / دوم / سوم)…

مطالعه بیشتر

دسترسی تک تک مدیران

در پست قبلی که دسترسی ۵ وضعیت برای ادمینها خدمتتون ارائه کردیم به صورت کلی بود؛ این امکانی که در این پست معرفی میکنیم تنظیم به صورت تک به تک است. یعنی شما میتوانید برای هر ادمینی که میخواهید به صورت تکی با دسترسی های مختلف تنظیماتی را مشخص کنید….

مطالعه بیشتر

دسترسی ۵ وضعیت گروه

قابلیتی بسیار کاربردی برای مالکان گروهی که میخواهند ادمینهای گروهشان فقط دسترسی به بخش های خاصی از ربات را داشته باشند، نه اینکه به کل ربات بتونن فرمان دهند. برای این منظور از توضیحات و دستورات زیر استفاده کنید:   وضعیت اول قفل ها دسترسی قفلی فعال : با ارسال…

مطالعه بیشتر