ربات امارگیر گروه «جیمید» اماری دقیق از گروهتان میدهد

ربات امار گروه تلگرام

برای هر ادمین گروهی داشتن اطلاعاتی از تعداد چت ها ، رسانه ها ، ادد شده ها و… کمک بسیار زیادی میکند تا بتواند به درستی گروه تلگرام خود را مدیریت کند. در مواقعی هم داشتن اماری دقیق از کاربران ضروریست تا مالک و ادمین ها بتواند میزان فعالیت اعضای…

ربات حاضر جواب گروه تلگرام + قابلیت تنظیم پرسش و پاسخ

ربات سخنگو

فضای گروههای تلگرام گاهاً در ساعاتی از طول روز پیش میاید که ساکت میشود و یا کسل کننده؛ برای اینکه بتوانید یک تغییراتی را ایجاد کنید، می توانید از یک ربات حاضر جواب که قابلیت اضافه کردن دیالوگ های شما را داشته باشد، استفاده کنید. یکی از قابلیت های جالب…