قابلیت بی نظیر مدیریت کانال

انتظار ها به پایان رسید!! بزرگترین سیستم مدیریت کانال : شما با این اپدیت میتوانید همزمان با ی ربات هم کانال و هم گروه خود را مدیریت کنید. – امکان ارسال به کانال و کانال ها از هر گروهی که ربات باشه حتی اگر در گروه ادمین نباشید – امکان…