استیکر دستورات

با استفاده از استیکر دستورات میتوانید به ربات فرمان دهید، هر دستوری که میخواهید انجام شود فقط کافیست تا استیکر مربوطه را ارسال کنید تا ربات فرمان شما را انجام دهد. این قابلیت میتواند در کوتاه کردن زمان انجام درخواست و همچنین راحتی فرمان دادن (بدون نیاز به تایپ) کمک…

دستور اکو

با استفاده از قابلیت اکو کردن میتوانید در چهار حالت متن مورد نظرتان را تغییر دهید، برای این منظور از دستورات زیر استفاده نمایید. دستور اول : کد اکو متن – در این دستور متن شما به صورت کد شده در میاید دستور دوم : بولد اکو متن – در…

قفل بازی

قفل بازی : با توجه به اپدیت ها و بازی های جدید متحرک تلگرام که ماه به ماه بیشتر هم میشه ، این نوع بازی هارو جز زیرمجموعه قفل بازی برای پاک کردن پیام بازی متحرک اضافه کردیم. پس در صورت ارسال بازی متحرک ، این بازی پاک میشود. بازکردن…

قفل صدا

وضعیت قفل صدا کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال صدا به گروه را فقط برای صدا هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات صدا را پاک میکند. وضعیت قفل صدا عادی : با ارسال این دستور صدا هایی که بدون متن…

قفل گیف

وضعیت قفل گیف کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال گیف به گروه را فقط برای گیف هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات گیف را پاک میکند. وضعیت قفل گیف عادی : با ارسال این دستور گیف هایی که بدون متن…

قفل اهنگ

وضعیت قفل اهنگ کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال اهنگ به گروه را فقط برای اهنگ هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات اهنگ را پاک میکند. وضعیت قفل اهنگ عادی : با ارسال این دستور اهنگ هایی که بدون متن…

قفل فیلم

وضعیت قفل فیلم کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال فیلم به گروه را فقط برای فیلم هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات فیلم را پاک میکند. وضعیت قفل فیلم عادی : با ارسال این دستور فیلم هایی که بدون متن…

قفل عکس

وضعیت قفل عکس کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال عکس به گروه را فقط برای عکس هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات عکس را پاک میکند. وضعیت قفل عکس عادی : با ارسال این دستور عکس هایی که بدون متن…

محدودیت ربات

برای رباتهای تبلیغاتی و مزاحم گروه میتوانید علاوه بر قفل، حساسیت بالاتری اعمال کنید و حالتهای محدود، مسدود را تنظیم کنید تا طبق توضیحات زیر دیگر رباتی نتواند برای گروه شما مشکل ایجاد کند. وضعیت قفل ربات (محدود/مسدود) : دوستانی که ربات انلاین تو گروهشون ندارن توجه کنند این قفل…

قفل خودکار سه زمانه

قفل خودکار (اول/دوم/سوم) : با این دستور گروه خود را در سه بازه زمانی مختلف قفل کنید. به طور مثال : قفل خودکار اول را فرستاده ربات بازه زمانی قفل اول گروه را از شما میگیرد. سپس دستور قفل خودکار دوم را بفرستید ربات بازه زمانی قفل خودکار دوم را…