ادد اجباری

با این اپدیت شما میتوانید برای جذب ممبر گروه خود تک تک، انواع پیام ها را برای گروه ادد اجباری بزارید، براساس تعداد مورد نظر خودتون – به طور مثال اگه کسی فحش داد برای فحش دادن باید ادد بزنه؛ برای عکس فرستادن باید ادد بزنه؛ برای استیکر دادن باید…