انتقال مالکیت

اگر میخواهید به هر دلیلی گروه خودتون رو به شخص دیگری واگذار کنید، خیلی راحت با دستور زیر میتوانید این کار را انجام دهید. انتقال مالکیت (ریپلای) : رو فرد مورد نظر ریپلای کنید و مالکیت ربات را به طور دائم به او انتقال دهید و دیگر خود هیچ کاره…