تگ سازی

تگ نام یوزرنیم : با (ریپلای/یوزرنیم/منشن) کاربر و قرار دادن نام دسته بندی تگ ، کاربران دلخواه را به لیست تگ خود اضافه کنید. تا در هنگام نیاز کاربران دسته بندی شده را در گروه خود تگ کنید. حذف تگ یوزرنیم : با (ریپلای/یوزرنیم/منشن) کاربران و ارسال دستور ، کاربر…

مطالعه بیشتر