خوشامدگویی با رسانه (دستور + کپشن)

توسط این قابلیت رسانه مورد نظرتان را بر اساس نام و کپشن در ربات ذخیره کرده و هر زمانی که خواستید با فراخوانی دستور مورد نظر خوشامدگویی رسانه فعال شود. >> برای فعال کردن این قابلیت از دستورات زیر استفاده نمایید: دستور #دستور شما #جواب شما (کپشن) : با ریپلای…

مطالعه بیشتر