خوشامدگویی خودکار سه زمانه (اولین بار)

خوشامدگویی خودکار (اول / دوم / سوم) : با ارسال این دستور و قرار دادن زمان و نوع خوشامدگویی خودکار در گروه شما ثبت میشود و در بازه زمانی مشخص شده ارسال پیام خوشامدگویی در گروه به طور خودکار اغاز میشود. حذف خوشامدگویی خودکار ( اول / دوم / سوم)…

خوشامدگویی به صورت رسانه و متن

تنظیم خوشامدگویی (کپشن) : با ریپلای بر روی (عکس / ویدیو / گیف / ویس / موزیک / استیکر / سلفی ، .. ) و قرار دادن متن دلخواه خود در جلوی دستور (متن خوشامدگویی) ، ربات به افرادی که به گروه شما جوین میشوند به صورت رسانه ای و…