قفل رگبار

برای آن دسته از کاربرانی که پشت سر هم پیام ارسال میکنند و گاها قصد بر هم زدن گروه را دارند، میتوانید قفل رگبار را یکبار برای همیشه فعال کنید تا امنیت گروه بیش از پیش افزایش پیدا کند. برای این منظور از دستورات زیر میتوانید استفاده نمایید. قفل رگبار…

نکاتی درمورد ربات ضد لینک گروه تلگرام وجود دارد که بهتر است بدانید!

از میان قفل هایی که در گروه و سوپرگروه ها وجود دارد، قفل لینک از مهم ترین و پرکاربردترینها بحساب می آید. چرا که لینکها همان تبلیغاتی می توانند باشند که بیشترین مزاحمت را برای اعضای گروه شما به همراه دارند. گاهاً بعضی از ادمینهای گروههای دیگر با ارسال لینک…