قفل فورچی

فورچی همان ربات های تبلیغی و مزاحمی هستند که به صورت رگباری در گروه تبلیغ میفرستند و قصد به هم زدن گروه رو دارند، با فعال کردن این قابلیت دیگر نیازی نیست نگران امنیت گروه خود باشید. قفل فورچی : با این دستور دیگر پیام ربات های تبلیغاتی در گروهتان…

ربات مدیریت گروه امنیت گروهتان را تضمین می کند!

با ارائه قابلیت های بسیاری ریادی در مسئله امنیت گروهها، خیالتان کاملا آسوده باشد. حتما کلمه “تبچی” تا به حال به گوشتان خورده، رباتهای هستند که وارد گروهها میشوند و با ارسال پیامهای از پیش تعریف شده قصد جذب ممبر دارند. اینگونه رباتها میتوانند گروههای شما را به راحتی تخریب…