اپدیت قفل جدید

قابلیتی جدید که توسط آن میتوانید ویرایش کردن رسانه ها (عکس، فیلم، موزیک و …) را قفل کنید! >> جهت استفاده از این قابلیت ربات، میبایست طبق دستورات زیر عمل کنید : قفل ویرایش : با ارسال این دستور ربات ویرایش رسانه در گروه شما را ممنوع می ‌سازد. بازکردن…

مطالعه بیشتر

حالت سختگیرانه لینک و فوروارد + دستورات

– سختگیرانه لینک : با این دستور کسانی در گروه لینک ارسال کنند محدود می شوند – سختگیرانه فوروارد : در صورت ارسال فوروارد محدود میشوند – حذف سختگیرانه لینک : لغو حالت محدودیت در صورت ارسال لینک – حذف سختگیرانه فوروارد : لغو حالت محدودیت در صورت فوروارد

مطالعه بیشتر