قفل دزد – دسترسی سکوت

دوستانی که میخواهید از دست رباتهای خرابکار و ممبرگیر که اقدام به ادد زدن اعضای گروه شما میکنند خلاص شوید، امکانی در ربات جیمیدبات برای شما عزیزان فراهم شده که به راحتی با فعال کردن آن ربات به شناسایی ممبردزدها میپردازد و پس از اولین اقدام برای دزدیدن ممبر از…