فیلتر پک استیکر

اگر استیکری وجود دارد که از نظر شما مشکل دارد و نباید در گروه ارسال شود، میتوانید خیلی راحت روی استیکر مورد نظر ریپلای کرده و دستور زیر را ارسال کنید تا پک کامل آن استیکر فیلتر شود و کاربران نتوانند در گروه ارسال کنند. فیلترپک (ریپلای) : با ریپلای…