فیلتر کلمات

اگر میخواهید کلماتی رو در گروه فیلتر کنید تا کاربرن گروه نتوانند استفاده کنند، کافیه از دستورات زیر برای این منظور استفاده کنید. فیلترینگ کلمه (عدد) (زمان) : با این دستور کلمه مورد نظر به مدت زمان مشخص فیلتر میشود مثال : فیلتر اشغال ۱۰ ثانیه   فیلتر لیستی فیلترلیستی…