قفل حالتی گروه

اگر میخواهید گروهتان رو قفل کنید ولی بعضی موارد (مثلا عکس، استیکر …) ازاد باشه، خیلی راحت میتوانید از طریق دستور زیر این کار را انجام دهید: قفل گروه حالت (لینک و عکس و …) : شده بخوای با یه پیام گروه قفل کنی ولی بعضی چیزا ازاد باشه با…