سختگیرانه لینک و فوروارد

با استفاده از حالت سختگیرانه می توانید حساسیت ربات برای جریمه کردن مخاطیانی که چندین بار پشت سر هم لینک به گرهتان میفرستند بالا ببرید. بعد از فعال کردن ربات به حالت های تعیین شده توسط شما (محدود، سکوت، بن …) میبرد. سختگیرانه لینک : با این دستور کسانی در…