محدودیت ورود کاربران به گروه توسط مدیر! (اختصاصی)

با این قابلیت جدیدی که به ربات اضافه شده، میتوانید کلماتی را مشخص کنید تا ورود کاربران جدید با کلمات فیلتر شده شما توسط ربات شناسایی (بیو و نام پروفایل) ممنوع شود! >> برای استفاده از قابلیت جدید ورود ممنوع میبایست از دستورات زیر استفاده نمایید: ورود ممنوع لیستی یا…

مطالعه بیشتر