پنل مدیریت کاربران

میتوانید کاربر مورد نظرتان را در گروه با استفاده از پنل مدیریت حرفه ای ربات تعیین سطح دسترسی کنید و تغییرات لازم را انجام دهید. ففط کافیه روی پیام کاربر مورد نظرتان ریپلای بزنید و از دستور “مدیریت” یا “دسترسی” استفاده کنید، ربات پنل تنظیمات مربوط به آن کاربر را…

تغییرات گروه

نام گروه (متن) : با این دستور متن مورد نظر شما که برای گروه انتخاب کردید توسط ربات به نام گروه تغییر پیدا میکند توضیحات گروه (متن) : در این دستور شما میتوانید با متن دلخواهی که ارسال میکنید ، ربات توضیحات گروه شما را به متن ارسالی تغییر میدهد…