ثبت گزارش برای مالکان

ادمینهای گروه میتوانند با استفاده از این قابلیت فوق العاده که اولین بار در تلگرام طراحی و پیاده سازی شده، اگر موردی در گروه وجود داشت که نیاز به اطلاع مالک گروه دارد، از طریق دستور زیر رو پیام فردمورد نظر ریپلای کرده و به مالک گروه اطلاع دهند. ثبت…