قفل زماندار گروه

قفل ساعتی گروه

قفل ساعتی گروه برای مدیریت بهتر گروهها، در زمان هایی که ادمین ها حضور ندارند، لازم و ضروری است. البته این مورد بیشتر برای گروههای عمومی که از هر جایی ورودی دریافت می کنند، مورد استفاده قرار میگیرد، ولی باز هم هر طور صلاح دید مدیر گروه است. تلگرام امکان…