قفل اهنگ

وضعیت قفل اهنگ کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال اهنگ به گروه را فقط برای اهنگ هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات اهنگ را پاک میکند. وضعیت قفل اهنگ عادی : با ارسال این دستور اهنگ هایی که بدون متن…