قفل صدا

وضعیت قفل صدا کپشن : با ارسال این دستور شما میتوانید ارسال صدا به گروه را فقط برای صدا هایی که دارای متن کپشن هستن ممنوع کنید و در صورت ارسال ربات صدا را پاک میکند. وضعیت قفل صدا عادی : با ارسال این دستور صدا هایی که بدون متن…

مطالعه بیشتر