ویژه زماندار

اگر میخواهید کاربری را در گروه خود ویژه از بقیه کاربران کنید، طوری که دسترسی به بخش های ممنوع را داشته باشد، میتوانید از دستورات زیر برای این منظور استفاده کنید. تنطیم ویژه (عدد) (زمان) : شده خواستین چند نفر ویژه کنین و بعدش یادتون رفته از ویژه درشون بیارید…